aktualizováno: 23.03.2020 13:22:17 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

 

 
  image

 

 

 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám nabídnout navázání bližší spolupráce týkající se výchovy a vzdělávání vašeho dítěte…. Cílem této spolupráce je vytvoření prostoru, ve kterém by docházelo k setkávání vás, rodičů s dětmi za účasti psychologa, sociální pracovnice či vychovatelky rodinné skupiny dítěte. Chtěli bychom takovýmto setkáním zlepšit vzájemné předávání informací rodičům ohledně chování a prospěchu jejich dětí, sociální agendy apod.

Co takovéto setkání může přinést Vám osobně?

-          zjištění objektivních informací o prospěchu a chování dítěte ve škole i v dětském domově;

-          pomoc s opětovným navázáním kontaktu s dítětem v případě, kdy jste se dlouho neviděli;

-          nabízíme Vám také individuální konzultaci s psychologem ohledně problémů a konfliktů, které s dětmi zažíváte s možností pomoci s řešením těchto problémů;

-          v některých případech můžeme také dětem takovýmto sezením pomoci sdělit rodičům některé pocity, strachy a hovořit s Vámi o tématech, která jsou pro ně obtížná

-          a v neposlední řadě může být takovéto setkání důležité z hlediska podpoření vašeho vzájemného vztahu s dítětem a ujasnění si možností do budoucna v době, kdy se blíží ukončení ústavní výchovy dítěte a jeho odchod z dětského domova.

 

    Pokud Vás naše nabídka zaujala a myslíte si, že by takováto setkání mohla být pro Vás a vaše děti přínosná, kontaktujte nás prosím některým z níže uvedených způsobů a následně bychom se domluvili na konkrétním datu setkání.

                                                                                                             Zpracoval: Mgr. Jan Kratochvíla

                                                                               psycholog DD a ŠJ Nechanice

Kontakty:

E-mail psychologa DD: jankratochvila@seznam.cz

Tel: 602767542

Písemně na adresu: Jan Kratochvíla –DD Nechanice, Hrádecká 267, 503 15 Nechanice  

nebo

E-mail na ředitele DD: detskydomovnechanice@seznam.cz

Písemně na adresu: PhDr. Luboš Holeček –DD Nechanice, Hrádecká 267, 503 15 Nechanice 

                                                                                               PhDr. Luboš Holeček                                         

                                                                                             ředitel DD a ŠJ Nechanice                                                                                                                            


TOPlist