aktualizováno: 23.03.2020 13:22:17 

STRÁNKY DĚTSKÉHO DOMOVA NECHANICE

Údaje o rozpočtu zařízení

Střednědobý výhled Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 pro roky 2019-2020 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)                                                                                                                                                                   

schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017                                                                                                                                                                 částky v tis. Kč

 

rok

vlastní výnosy hlavní činnost

výnosy doplňková činn.

vlastní výnosy celkem

náklady hlavní činnost

náklady doplňková činn.

náklady  celkem

Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost)

výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)

investiční dotace a příspěvky

2019

315,000

70,000

385,000

18 132,200

29,300

18 161,500

17 817,200

40,700

0,000

2020

325,000

70,000

395,000

18 210,600

29,300

18 239,900

17 885,600

40,700

0,000

 

 

Ukazatele přímých NIV pro školy a školská zařízení zřízené krajem  pro rok 2019, ÚZ 33 353

tab. č. 1

Rada KHK dne 10. 6.2019

 

 

 

 

 

fin. částky v tis. Kč

ORG

 

příjemce dotace - krajské PO

Platy

OON

Odvody

FKSP

ONIV

NIV celkem      

Limit zam.

 

 

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

12 178,476

230,000

4 218,882

243,570

108,711

16 979,639

29,74

 

Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2019 (§28, odst 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

   

 

finanční plány pro rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

částky v tis. Kč

Příspěvkové organizace školství
zřízené Královéhradeckým krajem

vlastní výnosy hlavní činnost

výnosy doplňková činn.

vlastní výnosy celkem

náklady hlavní činnost

náklady doplňková činn.

náklady  celkem

Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost)

výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)

investiční dotace a příspěvky

Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

560,000

80,000

640,000

21 054,368

29,328

21 083,696

20 494,368

50,672

 

 

rozpočet po navržené úpravě

Specifický ukazatel

 

Specifický ukazatel

Rekapitulace předkládaných změn

       

Po změně příspěvek na provoz z rozpočtu kraje bez FRR

odvod z  fondu investic PO

příspěvek na investice z kap. 14 rozp. kraje

limit výdajů na pohoštění a dary po změně

 +/-změna limitu výdajů na pohoštění a dary

limit mzdových výdajů PO z přísp. na provoz

 +/-změna limitu mzdových výdajů - z přísp. na provoz

změna příspěvku na provoz a neinv. kofi PO

změna odvodu z FI PO

změna výše investiční dotace PO

změna celkem

kryté odpisy původní
 

ODPISY schválené
25.3.
 

ODPISY po úpravě 

Z 17.6.

3 581,300

180,70

0,00

2,0

 

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

A

225,91

225,910

225,910

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist